België Route

Wat is de België route?

De België route wordt vooral gebruikt waar het gaat om gezinshereniging. Door een gespecialiseerde Belgische advocaat vreemdelingenrecht in de arm te nemen, voorkom je onnodige kosten en frustraties. De Belgische advocaat vreemdelingenrecht Tom Stappers is hierin gespecialiseerd en heeft reeds vele jaren ervaring.

EU-onderdaan

Elke EU-onderdaan kan zich in een ander EU land vestigen. Heeft u de Nederlandse nationaliteit en uw (toekomstige) partner heeft een nationaliteit van buiten de EU, dan kan de België route een oplossing bieden. De wetgeving rond gezinshereniging in Nederland is behoorlijk streng. Door u tijdelijk in België te vestigen geldt er een soepelere wetgeving met betrekking tot gezinshereniging.