Gezinshereniging

Gezinshereniging via België route?

Gezinshereniging via de België route is populair bij Nederlanders die een partner of gezinsleden van buiten de EU naar Nederland willen halen. Voordat je stappen gaat ondernemen is het verstandig om eerst contact op te nemen met een gespecialiseerde Belgische advocaat Vreemdelingenrecht. Dit voorkomt onnodige kosten en frustraties.

Toelichting

Als EU-onderdaan mag u zich in een ander EU land vestigen. Heeft u de Nederlandse nationaliteit en uw (toekomstige) partner heeft een nationaliteit van buiten de EU? De België route kan een oplossing bieden. Door u tijdelijk in België te vestigen geldt er een soepelere wetgeving met betrekking tot gezinsherening.